Browse By Author Name - Macháčková, Lenka

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Macháčková, Lenka: Príprava tenkých povrchových filmov fotoiniciovanou polymerizáciou. Katedra polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.