Browse By Author Name - Macháč, Jozef

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Macháč, Jozef: Využitie cross-flow mikrofiltrácie na získavanie piva z kvasníc. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.