Browse By Author Name - Máček, Róbert

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Máček, Róbert: Extrakcia a spätná extrakcia zinku zo zriedených vodných roztokov v kontaktoroch s dutými vláknami. Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.