Browse By Author Name - Jančovičová, Viera

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Havlínová, Bohuslava, Jančovičová, Viera, Čeppan, Michal and Hanus, Jozef Lightfastness of Ink Jet and Laser Prints Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 95-111      
Mikula, Milan, Trnovec, Bystrík, Černáková, Ľudmila, Šutý, Štefan and Jančovičová, Viera Stabilization of paper by nitrogen plasma assisted application of chitosan at atmospheric pressure Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 62-69      
Jančovičová, Viera: Štúdium niektorých vlastností ochranných lakov na báze polysiloxánov pre osadené dosky plošných spojov. Katedra polygrafie a aplikovanej fotochémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1991.