Browse By Author Name - Ivanová, Beáta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ivanová, Beáta: Analýza rajčiakových výrobkov z hľadiska ich kvality a autenticity. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.