Browse By Author Name - Gazdíková, Iveta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gazdíková, Iveta: Vláknotvorné zmesi polypropylén - polyetyléntereftalát. Katedra vlákien a textilu CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.