Browse By Author Name - Gavlas, Rudolf

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gavlas, Rudolf: VyuŇĺitie CCD kamery ako meracieho prvku v polygrafickej metrol√≥gii. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.