Browse By Author Name - Gavláková, Edita

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gavláková, Edita: Dipolárne cykloadičné reakcie nitrilimínov a príprav ich prekurzorov. Katedra organickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.