Browse By Author Name - Gavalcová, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gavalcová, Katarína: IČ-spektrá kyslých centier zeolitov. Oddelenie technológie ropy a petrochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.