Browse By Author Name - Gatialov√°, Stanislava

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gatialov√°, Stanislava: Prieskum trhu a reklama v syst√©me marketingovej komunik√°cie. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.