Browse By Author Name - Garstkov√°, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Garstkov√°, Zuzana: Biosynt√©za konjugovanej kyseliny linolovej bakt√©riami. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.