Browse By Author Name - Gardlíková, Petra

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gardlíková, Petra: Využitie fluorescenčnej spektrometrie pri charakterizácií zložitých zmesí. Oddelenie analytickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.