Browse By Author Name - Gallovič, Ján

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gallovič, Ján: Furánové anlógy anhydridu kyseliny izatoovej v syntéze diazepínov. Katedra organickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.