Browse By Author Name - Gallová, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gallová, Katarína: Príprava a vlastnosti imobilizovaných buniek Nocardia SP. v PVA géli. Katedra biochemickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.