Browse By Author Name - Gallová, Emília

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gallová, Emília: Sekundárne metabolity mikromycéty Epicoccum sp. izolovanej z lignitu. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2008.