Browse By Author Name - Gajdošová, Erika

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gajdošová, Erika: Biologická aktivita metabolitov mikroorganizmov izolovaných z riečnych sedimentov. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1995.