Browse By Author Name - Gajdošová, Alena

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gajdošová, Alena: Hodnotenie, výber a využitie cereálií pre prípravu funkčných potravín so zvýšeným obsahom beta-glukánov. Oddelenie výživy a hodnotenia potravín FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.