Browse By Author Name - Gajdošová, Želmíra

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gajdošová, Želmíra: Vplyv vybraných aditív na kvalitu pšenično - špaldových výrobkov. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.