Browse By Author Name - Gajdošíková, Eva

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gajdošíková, Eva: Enzýmová hydrolýzy škrobnatých substrátov pre etanolovú fermentáciu. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.