Browse By Author Name - Gabčová, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gabčová, Zuzana: Analýza vzájomných závislostí úrovne zásob, servisu zákazníkom a presnosti predpovedí predaja. Samostatné oddelenie manažmentu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007. 2