Browse By Author Name - Gabčová, Soňa

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gabčová, Soňa: Radikálové medziprodukty vznikajúce pri fotoexcitácii ochranných prípravkov na opaľovanie. Oddelenie fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.