Browse By Author Name - Gabčová, Miroslava

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gabčová, Miroslava: Vplyv tetrabenzyltiuramdisulfidu na polymerizáciu metylmetakrylátu. Katedra plastov a kaučuku CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.