Browse By Author Name - Gabčová, Jana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gabčová, Jana: Rovnováha solidus-likvidus v taveninových sústavách. Katedra anorganickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1996.