Browse By Author Name - Gašpieriková, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gašpieriková, Katarína: Štúdium sorbcie niektorých iónov na teflónovom povrchu. Katedra analytickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.