Browse By Author Name - Gašparovičová, Júlia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gašparovičová, Júlia: Biotechnologická produkcia etanolu zo substrátov obsahujúcich D-xylózu. Oddelenie biochemickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.