Browse By Author Name - Gašparovičová, Dana

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gašparovičová, Dana: Alkylácia aromatických amínov. Katedra organickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1991.      
Gašparovičová, Dana: Odstraňovanie dusičnanov z pitnej vody na polymérnych katalyzátoroch. Katedra anorganickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.