Browse By Author Name - Gašparovič, Lukáš

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gašparovič, Lukáš: CFD modelovanie disperzie amoniaku v atmosfére. Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2008.