Browse By Author Name - Gašpariková, Eva

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gašpariková, Eva: Štúdium vzťahov medzi anaeróbnymi a aeróbnymi procesmi pri čistení odpadových vôd. Katedra environmentálneho inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.      
Gašpariková, Eva: Vplyv teploty na rozklad primárneho kalu. Katedra životného prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.