Browse By Author Name - Gašparíková, Jana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gašparíková, Jana: Modelovanie horenia častice uhlia v atmosfére chudobnej na kyslík. Katedra chemického a biochemického inžinierstva CHTF, Slovenská technická univerzita, 1999. 3