Browse By Author Name - Gašparík, Róbert

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gašparík, Róbert: Stavba zariadenia na odstraňovanie oxidov dusíka z odpadových plynov na báze korónového výboja. Katedra životného prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 1994. 1