Browse By Author Name - Gašparík, Matúš

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gašparík, Matúš: Správa farieb v ink-jetovej tlači. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.