Browse By Author Name - Gálová, Petronela

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gálová, Petronela: Štúdium vlastností soľného kúpeľa pri výrobe syra Akawi. Katedra mlieka, tukov a hygieny požívatín CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.