Browse By Author Name - Gállová, Ingrid

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gállová, Ingrid: Vývoj sústav na deacidifikáciu a stabilizáciu kyslých nosičov informácií. Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.