Browse By Author Name - Gáliková, Zuzana

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gáliková, Zuzana: Elektrolytické vylučovanie zliatinových povlakov Ni - W. Oddelenie anorganickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.      
Gáliková, Zuzana: Štúdium obsahu síry v kryolitovej tavenine. Katedra anorganickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.