Browse By Author Name - Gál, Lukáš

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gál, Lukáš: Spektroskopické vlastnosti modelových systémov atrament-papier pri starnutí. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.