Browse By Author Name - G√°l, Igor

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
G√°l, Igor: Vplyv kvality predpovede viaczloŇĺkovej rovnov√°hy na n√°vrh rektifikańćnej kol√≥ny. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.