Browse By Author Name - Dudášová, Hana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dudášová, Hana: Využitie 5'nukleázovej polymerázovej reťazovej reakcie v potravinárstve. Oddelenie biochemickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2008.