Browse By Author Name - Dudášová, Daniela

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dudášová, Daniela: Hodnotenie vzoriek vákuových destilátov a produktov ich následného spracovania. Katedra technológie ropy a petrochémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1993.