Browse By Author Name - Dudášová, Barbora

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dudášová, Barbora: Odhad účinkov toxických látok na obyvateľov pri priemyselných haváriách. Katedra chemického a biochemického inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.      
Dudášová, Barbora: Šlachtenie pivovarských kvasiniek za účelom produkcie nealkoholického piva. Katedra biochemickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.