Browse By Author Name - Dubravíková, Eva

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dubravíková, Eva: Význam doplnkového dôchodkového poistenia v podmienkach chemického priemyslu SR. Katedra manažmentu CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.