Browse By Author Name - Dubníčková, Martina

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dubníčková, Martina: Stanovenie prírodnej rádioaktivity v termálnych vodách. Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.