Browse By Author Name - Dubinyov√°, Lenka

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dubinyov√°, Lenka: Prieskum stavu kult√ļrneho dedińćstva v Historickom m√ļzeu SNM z hńĺadiska konzervovania papiera. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.