Browse By Author Name - Drozdova, DaŇ°a

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Drozdova, DaŇ°a: VyuŇĺitie 1,3-dipol√°rnych cykloadińćn√Ĺch reakci√≠ chir√°lnych olef√≠nov v synt√©ze nas√Ĺten√Ĺch heterocyklov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.