Browse By Author Name - Drobný, Marián

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Drobný, Marián: Vplyv BR polymerizovaných s rôznym typom katalyzátorov na FMH kaučukových zmesí. Katedra plastov a kaučuku CHTF, Slovenská technická univerzita, 1991.