Browse By Author Name - Drobňáková, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Drobňáková, Zuzana: Príjem a distribúcia zinku potravinárskymi plesňami. Katedra mlieka, tukov a hygieny požívatín CHTF, Slovenská technická univerzita, 1999.