Browse By Author Name - Drobňáková, Lucia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Drobňáková, Lucia: Strategické riadenie v podmienkach a.s. Slovnaft. Katedra manažmentu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002. 1