Browse By Author Name - Draveck√Ĺ, Peter

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Draveck√Ĺ, Peter: Hospod√°rsky v√Ĺsledok a vplyv ńćasov√©ho rozl√≠Ň°enia n√°kladov a v√Ĺnosov na jeho √ļroveŇą v podnikoch realizuj√ļcich automatiz√°ciu chemick√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.