Browse By Author Name - Drabíková, Martina

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Drabíková, Martina: Korózia zirkoničitých žiaruvzdorných materiálov sklovinou. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.