Browse By Author Name - Dráčová, Agáta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dráčová, Agáta: Získanie korelácie medzi podmienkami prípravy oxidových vrstiev a ich vlastnosťami. Katedra anorganickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.