Browse By Author Name - Dovičovičová, Ľubomíra

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dovičovičová, Ľubomíra: Toxické účinky dvojchromanu draselného na horčicu bielu a dafnie. Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.